Rozpoczynamy Adwent

Dzisiejsza niedziela, 3 grudnia 2017 r. rozpoczyna czas Adwentu i jest jednocześnie początkiem nowego roku liturgicznego. Mottem, hasłem tego nowego roku są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. W czasie Adwentu wszyscy jesteśmy zaproszeni na roraty, by we wspólnocie przeżywać ten czas pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Pana. W naszym kościele roraty będą odprawiane codziennie w dni powszednie o godz. 6.30. W poniedziałki, środy i piątki zapraszamy w sposób szczególny wszystkie dzieci wraz z rodzicami. Zachęcamy, aby na roraty przychodzić z lampionami. Wcześniej na godz. 5.40 na codzienną Jutrznię zaprasza wspólnota neokatechumenalna z naszej parafii.