Pozdrowienia z Panamy

Pozdrowienia z Panamy przesyła nasz proboszcz ks. Andrzej Mazański, który wyjechał wraz z polską delegacją Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM na czele z jej dyrektorem ks. Emilem Parafiniukiem, w celu ustalenia szczegółów dotyczących udziału Polaków w ŚDM Panama 2019. Polska delegacja spotkała się z nuncjuszem apostolskim, ambasadorem Polski i organizatorami nadchodzącego spotkania młodych. W delegacji uczestniczy także pani Aleksandra de Mezer, koordynator logistyki, która poinformowała nas, że poproszona została już czwarta diecezja w Panamie o przyjęcie Polaków na dni w diecezji. Poza dotychczasowymi Bocas del Torro, Chitré i Colón, podczas wczorajszych rozmów z polską delegacją biskup Penonomé zgodził się i zapewnił, że z radością przyjmie polskich pielgrzymów w swojej diecezji.

panama 2