Jesteśmy współwłaścicielami Kościoła, który razem tworzymy

Rozmowa z ks. Andrzejem Mazańskim proboszczem Parafii Świętej Rodziny na Zaciszu.

Mijają dwa miesiące od konsekracji nowowybudowanego kościoła parafialnego. W poprzednim numerze gazetki parafialnej zamieściłam sondę, którą przeprowadziłam wśród parafian pytając jak przeżyli tę uroczystość. Padło wiele słów wdzięczności pod adresem ks. Proboszcza.

Bardzo dziękuję za te piękne słowa, ale podkreślam, że to było Boże dzieło, w którym wszyscy uczestniczyliśmy. Równolegle z rosnącymi murami tej świątyni wzmacniały się nasze więzi, które tworzą naszą wspólnotę parafialną.

 

 

Dziękuję wszystkim parafianom, księżom, grupom działającym przy parafii za ich aktywność w tworzeniu wspólnoty, na której żywotność zwrócił uwagę ks. Arcybiskup Henryk Hoser podczas wizytacji duszpasterskiej już w kwietniu. Później w homilii w dniu konsekracji,  18 czerwca, przypomniał słowa Jezusa, że „buduje On swój Kościół na wiernych, którzy są fundamentem Kościoła w społeczeństwie, bo wierni docierają wszędzie, do wszystkich środowisk, do wszystkich sytuacji, które dokonują się poza budynkiem kościelnym i poza naszymi domami i oni są światłem świata i solą ziemi i tym zaczynem ewangelicznym, który powoduje wzrost ku niebu, ku radości,
ku wiecznemu dziękczynieniu” – powiedział.

Abp Hoser zachęcał nas, by tworzyć Boże królestwo, już tu na ziemi. „Od tego czy ono istnieje w małej czy w większej części zależy nasza postawa i nasze traktowanie wszystkich problemów i ludzi naszego życia”.

Ks. Arcybiskup zachęcał, by nie przemilczać problemów i trudności. Troszczyć się o to, by wiedzieć, co powiedzieć i umieć się opowiedzieć po stronie Chrystusa. A także innym w tym pomagać. „Po to otrzymaliśmy moc Ducha Świętego, żeby z odwagą wyznawać wiarę i żyć według jej wskazań.” Słowa ks. Arcybiskupa odczytałem jako pomoc i wezwanie dla nas wszystkich. Zwrócił naszą uwagę na dążenie do urządzania świata według Bożego zamysłu. Zachęcił, by odkrywać i rozwijać swoje umiejętności i dary, pomagać w ich odkrywaniu i rozwijaniu innym, aby świat mógł się rozwijać według Bożego planu.

Homilia, którą wygłosił ks. Arcybiskup w czasie uroczystości konsekracji naszej świątyni, ilekroć do niej sięgam, porusza mnie i zachęca do refleksji i podejmowania wysiłków tworzenia planów wspólnej pracy duszpasterskiej. Jest warta tego, aby każdy z nas wiele razy do niej sięgał.

Parafia Świętej Rodziny jest bardzo zróżnicowana.

Nasza parafia jest rzeczywiście bardzo różnorodna, dlatego ważne, byśmy starali się budować jedność w różnorodności. To specyficzna cecha wspólnoty Kościoła, w którym są różne dary, a ten sam Duch Święty. Różne członki ciała, jak mówi nam św. Paweł, ale ten sam organizm. Z tą różnorodnością jest tak, jak z witrażem – mówił na jednym ze swoich kazań ks. Robert Wielądek – różne mamy kolory szkła w witrażu, ale tylko wówczas witraż będzie pięknym obrazem, gdy kolorowe szkła połączy twórca i złączy spoiwem. Naszym spoiwem jest Duch Święty.

Ks. Arcybiskup zwrócił uwagę, że parafia Świętej Rodziny oferuje wiele możliwości dla wszystkich ludzi. Jest prawie dwadzieścia grup, w których działalność duszpasterską można się aktywnie włączyć.  

Bardzo bym się z tego cieszył, jeśli do już istniejących grup dołączyłyby nowe osoby, ale też zachęcałbym, aby do swoich planów każdy z nas zechciał dopisać chociaż jeszcze jedno dodatkowe nabożeństwo w ciągu tygodnia albo jeszcze jedną Mszę św. oprócz tej niedzielnej. Zachęcam też, by nawiedzać kościół w ciągu dnia i przychodzić do Tego, który jest „w dzień i w nocy, o świcie i o zmierzchu”
– jak mówił ks. Arcybiskup w dniu konsekracji zachęcając nas wszystkich do częstego nawiedzania kościoła. Nie wszyscy wiedzą, że przez cały dzień drzwi naszego kościoła są otwarte. Osobista modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu rozwija i pomaga w rozwijaniu komunikacji miedzy Bogiem a każdym z nas. A komunikacja to, jak powiedział ks. Arcybiskup w homilii „uświęcanie siebie i uświęcanie wszystkich innych”. 

Wszyscy jesteśmy zaproszeni do świętości.

 Ks. Arcybiskup wyraźnie podkreślił, że klucze do królestwa niebieskiego są złożone w Kościele, oblubienicy Jezusa Chrystusa. Przypomniał, że wszyscy jesteśmy namaszczeni czyli Chrystusowi, tylko powinniśmy o tym pamiętać poprzez korzystanie z sakramentów świętych, w których Bóg jest obecny, w tym szczególnie z Eucharystii i sakramentu pojednania. Podkreślił też mocno, że wszyscy gromadzimy się wokół ołtarza, który jest centralnym miejscem w kościele, że „my wszyscy jesteśmy przodem do Boga, gdy patrzymy na ołtarz, gdy go otaczamy, bo tu dokonuje się misterium naszego zbawienia. Nie ma mszy twarzą do ludu, jest msza zawsze twarzą do Boga” – mówił ks. abp Henryk Hoser.

Kościół został konsekrowany. Jaki nowy cel stoi przed parafią?

Docelowo – to świętość (uśmiech proboszcza). A w najbliższym czasie zapraszam parafian i przyjaciół na nasz doroczny Parafialny Festyn Rodzinny, który w tym roku będzie po raz ostatni organizowany we wrześniu. Od następnego roku festyn będziemy organizować już w czerwcu, w pierwszą niedzielę po 18 czerwca, czyli po rocznicy konsekracji naszej świątyni parafialnej. Rozpoczęliśmy już przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Panamie w 2019 r. Z naszej parafii organizujemy wyjazd dla grupy młodzieży, dlatego zachęcam do włączenie się w akcję zbiórki korków od butelek plastikowych, aby wspomóc to dzieło.                    Jeśli chodzi o dalszy wystrój kościoła, to w najbliższych miesiącach planujemy wymianę na nowe obecnego, tymczasowego oświetlenia, które już się psuje. A w najbliższych latach planujemy zakup organów, gdyż w tej chwili dysponujemy tylko instrumentem elektronicznym. Zapraszam wszystkich do włączania się w akcje, kwesty, koncerty i inne przedsięwzięcia, które będą organizowane w tym celu. Wspólna troska o zakup organów też może być wyrazem jedności naszej wspólnoty parafialnej. W przyszły roku będziemy też organizować pielgrzymkę do Chile śladami św. Jana Pawła II
i Ignacego Domeyki.