XIII Niedziela Zwykła

  1. Dzisiaj przypada pierwsza niedziela miesiąca. Adoracja rozpocznie się o godz. 16.00 i będzie trwała do godz. 18.00.
  2. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu w niedziele nie ma Mszy św. o godz. 13.00, zaś w dni powszednie Mszy św. o godz. 8.00. Kancelaria jest czynna we wtorki i piątki w godz. 9.00 – 10.00 i 16.00 – 17.45. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartki w godz. 17.00 – 18.00. Chrzty będą udzielane w drugą i czwartą niedziele miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00.
  3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź rano i popołudniu od godz. 17.30, o godz. 18.00 Msza św. wynagradzająca.