List ks. Proboszcza do Parafian

My jesteśmy świątynią Boga żywego – według tego, co mówi Bóg: zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (2 Kor 6, 16b)

Drodzy w Chrystusie Panu!

Przed nami uroczysta konsekracja naszej nowej świątyni, kościoła parafialnego pw. Świętej Rodziny. Na tę uroczystość pragnę serdecznie zaprosić wszystkich Parafian, każdego z osobna i wszystkich razem. Jeśli Pan Bóg pozwoli spotkamy się w niedzielę 18 czerwca o godz. 11.00, aby podziękować Bogu za wspólnie wykonane dzieło i prosić, aby przez posługę ks. Arcybiskupa Henryka Hosera, przez akt konsekracji, nasz nowy kościół stał się świątynią poświęconą Panu, miejscem zamieszkania naszego Pana pośród nas, miejscem wypełnienia słów wypowiedzianych przez św. Pawła w liście do Koryntian: „Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem” (2 Kor 6, 16c).

W liście do Parafian z maja 2010 r. napisałem: „Zwracam się do każdej z rodzin naszej parafii o czynne i ofiarne włączenie się w dzieło budowy. Przede wszystkim chciałbym prosić każdą z osób, zwłaszcza małżonków i rodziny, o polecanie w modlitwie Dobremu Bogu, przez wstawiennictwo św. Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny, dzieła budowy kościoła. Proponuję, by tą wspólną modlitwą była „dziesiątka różańca” lub modlitwa „Pod Twoją obronę”. Każdego dnia, od momentu otrzymania niniejszego listu. Gorąco proszę także o wsparcie finansowe i materialne, według możliwości. Osoby i rodziny, których możliwości nie są zbyt duże, proszę by ofiarowały niewiele. Osoby i rodziny, którym Pan Bóg dał większe możliwości finansowe i materialne, proszę by miały odwagę ofiarować wiele.” Dziś dziękuję za wytrwałą modlitwę i za udzielane wsparcie finansowe, za okazaną pomoc, która oznacza, że w tej świątyni jest cząstka Waszego trudu, Waszej pracy, Waszego wysiłku duchowego i fizycznego. Ufam, że wspólnie podjęte dzieło przybliżyło nas do Boga i do siebie nawzajem.

Po uroczystości konsekracji kościoła zapraszam do przedłużenia wspólnego świętowania. W namiocie i na terenie przykościelnym będzie poczęstunek, będzie można także obejrzeć plansze ukazujące historię parafii i kościoła.

Pragnę też poinformować, że z okazji uroczystej konsekracji każda rodzina lub indywidualna osoba może uzyskać specjalne imienne błogosławieństwo, podpisane prze ks. Arcybiskupa. Formularze zgłoszeniowe, które znajdują się na stoliku z czasopismami, po wypełnieniu należy przekazać ks. Proboszczowi (do dnia 4 czerwca) Będzie to potwierdzeniem chęci uzyskania takiego błogosławieństwa.

Licząc na Waszą obecność na naszej parafialnej uroczystości, pozdrawiam w Panu, zapewniam o mojej modlitwie we wszystkich Waszych intencjach i również o takową ośmielam się prosić.

Ks. Andrzej Mazański

Proboszcz Parafii Świętej Rodziny