Życzenia od ks. Romana Kamińskiego z Hajfy

W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie

na górze Horeb, gdzie ze mną i z narodem izraelskim zawarłeś przymierze

i dałeś nam swoje przykazania wypisane na tablicach przymierza, przymierza synajskiego;

i posyłasz mnie bym głosił całemu stworzeniu, że jeden jest Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi

i nie ma innego.

 

 

W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie

w Jerozolimie, gdzie we krwi Twego Syna przelanej na krzyżu zawarłeś ze mną                       

i z wszystkimi ludźmi przymierze i przez Jego zmartwychwstanie otworzyłeś nam drogę        

ku życiu wiecznemu;

i posyłasz mnie bym głosił, że jeden jest Mesjasz i tylko przez Jego mękę, śmierć                     

i zmartwychwstanie pokonana została śmierć.

 

W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie

w Warszawie, Paryżu, Manili, Hajfie, Kairze, Rio de Janeiro, 

gdzie zawarłeś ze mną przymierze i przez obmycie w wodach chrztu świętego zmazałeś moje grzechy                         

i przeprowadziłeś mnie przez bramy śmierci do Twego królestwa;

i posyłasz mnie bym głosił w mocy Ducha Świętego, że jedno jest Ciało i jeden Duch,

bo też zostaliśmy wezwani do jednej nadzieji, jaką daje nasze powołanie.

 

W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie

w kościele Twoim, gdzie odnawiasz ze mną Twoje przymierze, umacniasz moją wiarę,

podnosisz na duchu, prowadzisz właściwymi ścieszkami,

i posyłasz mnie bym głosił swoim życiem zwycięstwo nad grzechem, nad śmiercią, nad złem  

i bym ocierał łzy płaczącym i niósł radość życia i zmartwychwstania wszelkiemu stworzeniu.

 

Wraz z najserdeczniejszymi życzeniami radosnych świąt Wielkiejnocy, z Hajfy przesyła

Ks. Roman