Spotkanie środowiska medycznego

Podczas spotkania Środowiska Medycznego Świętej Rodziny, które odbyło się 6 kwietnia w parafii Świętej Rodziny na Zaciszu, ks. Michał Dłutowski z Grupy modlitewno-pokutnej – Misja św. Faustyny wygłosił wykład pt. „Przewodnik Duchowy na drogach lekarskiego życia” na podstawie pism o kierownictwie duchowym ks. prof. Michała Sopoćki.

 

Księdzu Sopoćce opatrzność Boża wyznaczyła szczególną rolę w posłannictwie św. siostry Faustyny. Był jej spowiednikiem i kierownikiem duchowym. W czasie pobytu siostry Faustyny w Wilnie w latach 1933-1936 był on dla niej niezastąpioną pomocą w rozeznawaniu wewnętrznych doznań oraz objawień. Na jego polecenie napisała DZIENNICZEK, który jest dokumentem mistyki katolickiej o wyjątkowej wartości. W nim też ukazana jest świętość życia kapłańskiego Michała Sopoćki oraz wkład jego pracy w realizację żądań Pana Jezusa.

Pan Jezus mówił do s. Faustyny: „Oto jest pomoc widzialna dla ciebie na ziemi. On ci dopomoże spełnić wolę moją na ziemi” (Dz. 53). „Myśl jego jest ściśle złączona z myślą moją, a więc bądź spokojna o dzieło moje, nie dam mu się pomylić, a ty nic nie czyń bez jego pozwolenia” (Dz. 1408).
Kierownictwo duchowe jest szukaniem woli Bożej, jest środkiem do świętości. Ks. Sopoćko uważał, że kierownik duchowy jako przewodnik na drodze wiary potrzebny jest, by zobiektywizować nasze subiektywne odczucia – mówił ks. Michał Dłutowski podkreślając wielką rolę kierownika duchowego w misji s. Faustyny o głoszeniu światu Bożego Miłosierdzia.

– Namalowanie obrazu Jezusa Miłosiernego, wystawienie go do publicznej czci, upowszechnienie koronki do Bożego Miłosierdzia, podjęcie wstępnych zabiegów o ustanowienie Święta Miłosierdzia oraz powołanie nowego Zgromadzenia zakonnego – dokonało się w Wilnie właśnie dzięki staraniom ks. Michała Sopoćki. Od tego czasu wspólne dzieła, okupione modlitwą i cierpieniem, promieniują na cały świat – usłyszeli zgromadzeni słuchacze.

Środowisko Medyczne Świętej Rodziny gromadzi osoby zaangażowane zawodowo w posługę chorym, cierpiącym, w obronę życia nienarodzonych i promocję naturalnych metod rozpoznawania płodności. Skupia i jednoczy lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów, stomatologów, logopedów, psychologów, rehabilitantów i innych wraz z ich rodzinami. Środowisko powstało z inicjatywy medyków i kapłanów Ruchu Rodzin Nazaretańskich, po wieloletniej formacji. Spotkania comiesięczne są organizowane i prowadzone przez osoby świeckie i kapłanów pod opieką ks. Proboszcza Parafii Świętej Rodziny ks. Andrzeja Mazańskiego i pozostają otwarte na przyjęcie każdego medyka pragnącego pogłębiać swoją wiarę w oparciu o zaproponowane formy.