Wspieramy misjonarzy

Tradycyjnie już druga niedziela Wielkiego Postu, zwana niedzielą Ad Gentes, jest obchodzona w Polsce jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku będzie przebiegała pod hasłem „Gdzie misjonarze – tam nadzieja”. Przy tej okazji warto przypomnieć, że Koło Misyjne działające w Parafii Świętej Rodziny wspiera materialnie i duchowo poprzez modlitwę misjonarzy: ks. Marka Brulińskiego, który przebywa w Peru, w mieście Iquitos, a także siostrę Marlenę pracującą w Kurytybie w Brazylii i siostrę Dominikę Steć ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, która jest obecnie w Sierra Leone. Parafia Świętej Rodziny utrzymuje też stały kontakt z Biskupem Diecezji Wewak w Papui Nowej Gwinei, ks. bp. Józefem Roszyńskim, którego wspiera na różne sposoby w jego posłudze duszpasterskiej.  

Włączajmy się w dzieło misji i módlmy się za misjonarki i misjonarzy, aby wierni swemu powołaniu misyjnemu hojnie i ofiarnie dzielili się swą miłością do Chrystusa z tymi, którzy Go jeszcze nie poznali.