Naprotechnologia szansą dla rodziców starających się o dziecko

W lutym br. uruchomiony został „Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2017-2019”, finansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zgłoszenie się do programu jest ogromną szansą dla mieszkańców woj. mazowieckiego, którzy bezskutecznie starają się o potomstwo. Program będzie realizować Zespół Oddziałów Ginekologiczno-Położniczych Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego przy ul. Kondratowicza 8 pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Włodzimierza Sawickiego.

Warunkami uczestnictwa w programie są m.in. stwierdzona niepłodność lub nieskuteczne, zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej, leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu oraz potwierdzenie płacenia podatków na terenie woj. mazowieckiego. Zapisy tylko telefonicznie w sekretariacie w godz. 9.00-14.30 – tel. 22 326 58 18.

Stan zdrowia pary powinien być potwierdzony dokumentacją medyczną. Zakwalifikowane do projektu pary będą objęte działaniami edukacyjnymi w obszarze  metody naprotechnologii, a także opieką lekarzy specjalistów z ginekologii i położnictwa, psychologa, dietetyka oraz instruktorów nauki systemu CrMs (Creighton Model FertilityCare System).

Naprotechnologia to metoda leczenia niepłodności, opracowana przez amerykańskiego ginekologa i chirurga Thomasa Hilgersa, założyciela Instytutu Papieża Pawła VI w Omaha i członka Papieskiej Akademii „Pro Vita”. Swe ponad 30-letnie doświadczenia zebrał w obszernym podręczniku naprotechnologii, wydanym w języku angielskim w 2004 r. pt. „The Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY”. Naprotechnologia polega na diagnozie oraz terapii lekarskiej, opartej na monitorowaniu i poprawie ogólnego zdrowia kobiety, a także leczeniu, w przypadku zaburzeń zdrowia prokreacyjnego. W tej technice wykorzystuje się wszystkie znane i dostępne we współczesnej medycynie metody terapii farmakologicznej i leczenia chirurgicznego. Wprowadzenie tej metody do praktyki medycznej w Polsce może w znaczący sposób przyczynić się do zmniejszenia częstości niepłodności, niepowodzeń położniczych oraz innych schorzeń związanych z ginekologią i położnictwem.