Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w festynie parafialnym. Cieszymy się, że było wiele osób, że wielu z nas czynnie zaangażowało się w przeprowadzenie festynu, wielu dzieliło się swoimi talentami i umiejętnościami. Dziękujemy też wszystkim ofiarodawcom i sponsorom nagród.

To była piękna niedziela przeżyta w gronie wspólnoty parafialnej. Bóg zapłać!