III Niedziela Wielkiego Postu

  1. W najbliższy piątek 25 marca obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zapraszamy na Mszę św. na godz. 18.00, będziemy się łączyć duchowo z Ojcem Świętym, który dokona zawierzenia Rosji i Ukrainy Matce Bożej. Na zakończenie Mszy św. będzie możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego.
  2. Przypominamy, że w piątki przychodzimy na nabożeństwa Drogi krzyżowej: o 16.45 dorośli, o 17.30 dzieci, o 19.00 polsko-ukraińska droga krzyżowa połączona z modlitwą o pokój. W niedziele Gorzkie Żale o 17.15.
  3. Za tydzień w niedzielę 27 marca przybędzie do naszej parafii ks. Biskup Jacek Grzybowski w ramach tzw. wizytacji, która odbywa się w każdej parafii raz na 5 lat. Ks. Biskup będzie na każdej Mszy św. i wygłosi kazanie. Wszystkie grupy parafialne prosimy o przygotowanie sprawozdań z okresu ostatnich 5 lat, aby móc je przedstawić ks. Biskupowi. Po południu w niedzielę ks. Biskup spotka się z katechetami i duszpasterską rada parafialną. Zachęcamy wiernych do licznego uczestniczenia w Mszach świętych.
  4. Dwa tygodnie temu dwóch mężczyzn z naszej parafii zostało dopuszczonych przez ks. Biskupa do posługi nadzwyczajnego szafarza Eucharystii. W razie potrzeby będą oni pomagali księżom w udzielaniu Komunii św. podczas niedzielnych i świątecznych Mszy św. Mogą również przynosić Komunię św. chorym do domów w niedziele i święta.