Pomagajmy duszom czyśćcowym

Chociaż uprzywilejowanym czasem pamięci o zmarłych jest miesiąc listopad, to zmarli czekają na dar naszego serca cały rok i są nam bardzo wdzięczni za okazaną im pomoc.

Kościele katolickim odpust zupełny dla nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych można uzyskać przez osiem dni, począwszy od 1 do 8 listopada, ale w związku z pandemią w ubiegłym roku na polecenie papieża Franciszka Penitencjaria Apostolska wydała dekret rozciągający na cały listopad możliwość uzyskania odpustu dla zmarłych. „Dla pożytku wiernych może on być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone” – czytamy w dekrecie.

Warunkiem uzyskania odpustu jest nawiedzenie cmentarza lub kościoła oraz wypełnienie zwykłych warunków, tj. przystąpienie do Komunii św. w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówienie modlitw „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” i jakiejkolwiek modlitwy w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez papieża.

Kościół jako pomoc okazywaną zmarłym będącym w stanie oczyszczenia zaleca modlitwę, post, jałmużnę, uczynki pokutne. Najbardziej cennym darem modlitewnym jest Msza św. jako ofiara samego Chrystusa. W polskiej tradycji stanowi ona centrum liturgii pogrzebowej. Istnieje piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. w miesiąc po śmierci i w kolejne miesiące, Msze św. rocznicowe. Godną polecenia praktyką jest zamawianie Mszy świętych gregoriańskich czy też tzw. Mszy świętych „wieczystych”. Należy dołożyć starań, aby w zamówionej Mszy św. uczestniczyć i przyjąć Komunię św.

Z innych praktyk modlitewnych na uwagę zasługują modlitwy związane z Męką Pańską (np. nabożeństwo Drogi Krzyżowej, koronka do Bożego Miłosierdzia) różaniec, adoracja Najświętszego Sakramentu, litania za zmarłych, Anioł Pański, Wieczny odpoczynek… Nieocenioną pomocą dla zmarłych są odpusty, cierpienia, trudne doświadczenia znoszone z poddaniem się woli Bożej. Słowem wszystko, co podejmujemy z miłością i z miłości z myślą o nich.

W naszym kościele parafialnym na  stoliku z czasopismami oraz w zakrystii można się jeszcze zaopatrzyć w kartki na wypominki całoroczne. W wypominkach rocznych będziemy się modlić za naszych zmarłych w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00 oraz fragmentami jeden raz w miesiącu podczas Mszy św. w dni powszednie. Każdy kto zgłosi wypominki, będzie mógł uzyskać informację, którego dnia miesiąca i o której godzinie będziemy modlić się za jego zmarłych.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Światłość wieczna niech im świeci, gdzie królują wszyscy święci, gdzie królują z Tobą, Panem, aż na wieki wieków. Amen! Tak się modlimy za zmarłych. (…) Niech ta modlitwa za zmarłych towarzyszy nam często. W niej się wyraża nasza wiara, zbawienie wieczne, do którego człowiek dochodzi także przez czyściec. Czyściec to znaczy stan oczyszczenia, stan, w którym dusze przygotowane do zbawienia, do szczęścia wiecznego, oczyszczają się jeszcze,  ażeby dojrzeć do ostatecznego spotkania z Bogiem.” (Jan Paweł II, Audiencja generalna, 4 VIII 1999)