Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

W niedzielę 25 lipca będziemy obchodzić pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych ustanowiony przez papieża Franciszka na czwartą niedzielę lipca, w bliskości wspomnienia świętych Joachima i Anny, dziadków Pana Jezusa.

Naszych drogich seniorów zapraszamy w tym dniu na Mszę św. do kościoła parafialnego. Prosimy wszystkich, którzy mogą, o pomoc w dotarciu do kościoła osobom starszym, które takiej pomocy potrzebują. Podczas wszystkich Mszy św. w tym dniu będziemy się modlić razem ze starszymi i w ich intencjach. Wszystkie osoby starsze otrzymają specjalne błogosławieństwo i tekst modlitwy przygotowany przez papieża Franciszka.

Zachęcamy, by również w tym dniu odwiedzić osoby starsze, pozostające w domach. Stolica Apostolska związała z takimi odwiedzinami w tym dniu możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Osoby starsze mogą uzyskać odpust uczestnicząc w jednej z Mszy św. odprawianych z okazji tego Światowego Dnia. Z uwagi na nadal utrzymujący się stan zagrożenia zdrowia i fakt, że niektórzy seniorzy nie będą mogli osobiście uczestniczyć we Mszy św. z powodów zdrowotnych, odpust obejmie również tych, którzy będą uczestniczyli we Mszy za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu. Udziela się także odpustu tym wszystkim, którzy w tym Światowym Dniu wykonają „uczynek miłosierdzia”, odwiedzając samotną osobę starszą. W miejscach, gdzie władze publiczne wyraźnie zabraniają osobistych odwiedzin, aby uniknąć zarażenia, możliwe jest także uzyskanie odpustu poprzez spotkanie wirtualne.