Życzenia od ks. Proboszcza

Święta Paschalne to święta przejścia Pana Jezusa przez śmierć do Zmartwychwstania. Śmierć jest poprzedzona odrzuceniem, opuszczeniem, niesprawiedliwym wyrokiem, męką i ukrzyżowaniem.

Zawsze poruszała mnie Tajemnica Grobu: co działo się między złożeniem ciała Pana Jezusa w grobie a Jego Zmartwychwstaniem, czyli momentem, w którym grób był już pusty. Wyznanie wiary, Skład Apostolski stwierdza, że Pan Jezus zstąpił do piekieł (w liczbie mnogiej, nie mylić z piekłem, czyli stanem potępienia), czyli zaniósł dar odkupienia wszystkim zmarłym, ludziom Starego Testamentu. To przejście przez świat zmarłych dało im nowe życie. Po swoim Zmartwychwstaniu Pan Jezus też przez 40 dni przechodził pośród swoich uczniów. Również ich życie zostawało opromienione światłem wiary i miłości.

Chciałbym życzyć, aby czas Świąt Paschalnych był dla każdego z nas czasem przejścia Jezusa Zmartwychwstałego, czasem rozpoznania Tego, który się często ukrywa, czasem, który na zawsze zmienia nasze życie.

ks. Proboszcz Andrzej Mazański