Niedziela Palmowa

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Wielki Tydzień. Poświęcenie palm dziś na początku każdej Mszy św. Dziś będą odprawione dwie dodatkowe Msze św. o godz. 15.00 i 16.00, o godz. 17.15 Gorzkie Żale.
 2. W Wielkim Tygodniu spowiadać będziemy w poniedziałek, wtorek i środę rano podczas Mszy św. i po południu od godz. 17.30. W czasie Triduum Paschalnego, od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania spowiedzi nie będzie.
 3. W Wielki Czwartek uroczysta Liturgia Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00. Wcześniej będą odprawione dwie Msze św. o godz. 12.00 i 16.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy do godz. 22.30.
 4. W Wielki Piątek Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00. Ponieważ wiele osób nie będzie mogło w niej uczestniczyć zapraszamy również na Drogę krzyżową o godz. 12.00 lub na koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 lub Gorzkie Żale o godz. 16.00. W ramach każdego z tych nabożeństw będzie także adoracja Krzyża i możliwość przystąpienia do Komunii św. Adoracja przy grobie
  do godz. 22.00.
 5. W Wielką Sobotę zapraszamy na święcenie pokarmów i modlitwę przy grobie Pana Jezusa. Poświęcenie pokarmów będzie odbywać się przed kościołem, co pół godziny w godz. od 9.00 do 17.00.
 6. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 20.00 w sobotę. Procesja rezurekcyjna w niedzielę o godz. 6.00 i bezpośrednio po niej Msza św.
 7. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i w Poniedziałek Wielkanocny będą odprawione dodatkowe Msze św. o godz. 16.00.
 8. Przez cały Wielki Tydzień zapraszamy na poranną modlitwę Liturgią Godzin; w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 7.10, a w czwartek, piątek i sobotę o godz. 7.30.
 9. Dzisiaj i przez kolejne dni Wielkiego Tygodnia aż do 9 kwietnia, jak słyszeliśmy,  obowiązują ograniczenia sanitarne, do których ścisłego przestrzegania jesteśmy zobowiązani zarówno przez władze kościelne jak i państwowe. W kościele może być 40 osób, należy mieć zakryte usta i nos, dezynfekować ręce, zachowywać dystans nie mniejszy niż 1,5 m. Miejsca, które możemy zajmować
  w kościele są oznaczone żółtymi kartkami i ustawieniem krzeseł. Osoby powyżej tego limitu prosimy o pozostanie na zewnątrz kościoła, zachowując odległości. Można skorzystać z krzeseł, które są w przedsionku kościoła.
 10. Zachęcamy do łączenia się duchowo z naszą wspólnotą parafialną przez transmisje na facebooku. W niedziele i uroczystości o godz. 10.30 i 12.00. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek o godz. 18.00, a w Wielką Sobotę o godz. 20.00.