Gorzkie Żale

Na Gorzkie Żale do kościoła parafialnego zapraszamy we wszystkie niedziele Wielkiego Postu na godz. 17.15.

Gorzkie Żale to nabożeństwo pasyjne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Jego tekst zachował oryginalne, staropolskie brzmienie. Struktura tego nabożeństwa opiera się na Jutrzni w formie praktykowanej w XVIII w. i zawiera elementy średniowiecznych pasyjnych misteriów liturgicznych.

Na ich podstawie ks. Wawrzyniec Benik opracował strukturę i napisał tekst tego nabożeństwa, które składa się z trzech części. Gorzkie Żale rozpoczynają się Zachętą (lub Pobudką – analogia do współczesnego Wezwania) i wzbudzeniem intencji (czytanie). W każdej części znajduje się hymn i dwie pieśni (dziś w Jutrzni są dwa psalmy i pieśń ze Starego Testamentu).
Na początku XVIII wieku ówczesny proboszcz kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, ks. Michał Bartłomiej Tarło (późniejszy biskup poznański), oraz Bractwo św. Rocha, istniejące od 1688 przy tym kościele, rozpoczęli starania o pozwolenie na odprawianie w świątyni specjalnego nabożeństwa pasyjnego. Gorzkie żale po raz pierwszy odprawiono 13 marca 1707 r.
Gorzkie Żale dzieli się na Zachętę i trzy części. W każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawia się jedną część.