Organizacja kolędy w parafii

Spotkania kolędowe z parafianami rozpoczniemy po 1 stycznia i będą się one odbywały w kościele. Na każdy kolejny dzień będą wyznaczone ulice, ewentualnie bloki. Parafian z wyznaczonych ulic czy bloków zapraszamy w danym dniu na spotkanie dowolnie wybrane z trzech możliwości: Msze św. o godz. 12:00 w intencji danego rejonu i po niej spotkanie kolędowe z księżmi. Druga możliwość to spotkanie w kościele o godz. 17:00, a trzecia to spotkanie kolędowe w kościele o godz. 18:30, po Mszy św. wieczornej.