Zachęcamy do czytania Pisma Świętego

Drodzy Parafianie! W najbliższą niedzielę, 26 kwietnia będziemy przeżywać Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Celem tej inicjatywy jest zachęta do tego, żebyśmy w gronie naszych rodzin, a również w naszej indywidualnej formacji religijnej, przywiązywali większą wagę do regularnego poznawania Pisma Świętego. Siłą rzeczy w tym roku trudniej będzie zorganizować z tej okazji pewne działania na gruncie parafii w tradycyjnej formie, ale, jak to już próbujemy robić od czasu początku epidemii, można poszukać innych sposobów. Mamy dwie propozycje głównie kierowane do osób korzystających z naszego profilu facebookowego i strony internetowej.
1. Mamy nadzieję, że większość z nas, ludzi wierzących, ma jakieś osobiste doświadczenia związane ze Słowem Bożym kierowanym do nas przez Pismo Święte. Nawet, jeśli nie czytamy regularnie Biblii, to przecież przez liturgię Mszy Świętej, katechezę, czy na różne inne sposoby, jakoś dociera do nas Słowo Boże. Zapraszamy wszystkich chętnych do podzielenia się konkretnymi doświadczeniami działania Słowa Bożego w naszym życiu. Co ważne, chodzi o WŁASNE doświadczenie. Nie opowieść o kimś, ale tylko o sobie. Jak zadziałał Pan Bóg w moim życiu, w życiu naszej rodziny? Żeby unikać zbędnych uogólnień, prosimy o podanie konkretnego fragmentu Pisma Świętego i krótkie pokazanie tego, co przez ten fragment Pan Bóg nam pokazał, lub zdziałał w naszym życiu. Można udzielić tej odpowiedzi na dwa sposoby. Najchętniej zobaczymy Was i usłyszymy, czyli prosimy o nagranie krótkiego „filmiku”, który moglibyśmy umieścić na naszym profilu facebookowym i stronie internetowej. Jeśli dla kogoś, z jakiegoś powodu byłoby to trudne, prosimy o krótkie opisanie tego i przysłanie tego na Messengera naszej parafii, lub adres mailowy zrajski@gmail.com
2. Druga propozycja, to biblijne wyzwanie na miesiąc, a może i dłużej. Pewnie wiele osób czytających te słowa, myślało, lub myśli o regularnym czytaniu Pisma Świętego, ale nie ma czasu, motywacji, lub z innych powodów nie wytrwało nigdy w tym działaniu, lub nigdy go nie podjęło. Pewnie dla większości z nas oczywiste jest, że do rzeczy trudnych potrzebujemy wsparcia innych, jakiejś grupy, czy wspólnoty, która byłaby środowiskiem, w którym podejmiemy trudne zadanie. Proponujemy stworzenie facebookowej grupy, której członkowie deklarują, że przez najbliższe 28 dni (od poniedziałku, 27 kwietnia) codziennie przeczytają jeden rozdział Ewangelii św. Mateusza i również codziennie napiszą krótko, który werset danego rozdziału zrobił na nich największe wrażenie, a jeśli to możliwe, to również krótko uzasadniliby ten wybór. Ewangelia św. Mateusza ma 28 rozdziałów, czyli jest to deklaracja na niecały miesiąc. Nazwa grupy, to „Biblijne Zacisze”.

Zachęcamy do pomyślenia nad tymi inicjatywami!

https://www.facebook.com/groups/1561589707333708/members/