Dozwolona ilość osób w kościele – u nas 32

W poniedziałek 20 kwietnia weszły w życie zmiany w ograniczeniach związane z wirusem SARS-CoV-2. Według nich liczba osób uczestniczących we Mszy św. lub innym obrzędzie religijnym będzie zależała od powierzchni świątyni. W naszej świątyni liczba osób mogących uczestniczyć w liturgii wewnątrz kościoła wraz z osobami posługującymi nie może przekroczyć 32. Przypominamy, że wszyscy uczestnicy obrzędów liturgicznych z wyłączeniem duchownych sprawujących kult religijny są zobowiązani do zakrywania ust i nosa.