Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego – Sobota przed Świętem

Dzień dziewiąty: Dusze oziębłe

Dziś sprowadź mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej obrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. – Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do miłosierdzia Mojego.

Jezu najlitościwszy, któryś jest litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego serca Twego dusze oziębłe, niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te zlodowaciałe dusze, które podobne są do trupów i takim Cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego i pociągnij je w sam żar miłości swojej, i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

Ogień i lód razem nie może być złączony,
Bo albo ogień zgaśnie, albo lód będzie roztopiony.
Lecz miłosierdzie Twe, o Boże,
Jeszcze większe nędze wspomóc może.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzkość męki Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego… (1228-1229) 

Odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Obraz Bożego Miłosierdzia to jeden z najbardziej niezwykłych wizerunków w dziejach świata. Żądanie Chrystusa, skierowane do prostej zakonnicy, św. Faustyny, by namalowała wizerunek z podpisem Jezu, ufam Tobie znalazło drogę realizacji. Choć nie była zachwycona powstałym dziełem, jednak Chrystus wskazał, że nie w piękności farb tkwi wielkość tego obrazu, lecz w łasce Boga. Spełniło się także i inne pragnienie wyrażone przez Zbawiciela. Obraz Bożego Miłosierdzia, który czczono w kaplicy Sióstr, jest dziś znany na całym świecie i porusza serca milionów wiernych. Do grona wielkich czcicieli Bożego Miłosierdzia należał również bł. Jan Paweł II papież, który żarliwie modlił się przed wizerunkiem Jezu, ufam Tobie, zarówno w Wilnie, jak i w krakowskich Łagiewnikach. On też przed obrazem najmiłosierniejszego Zbawcy 17 sierpnia 2002 roku zawierzył całą ludzkość Bożemu Miłosierdziu. Niechaj więc ten wizerunek przypomina nam wezwanie, abyśmy byli świadkami miłosierdzia wobec innych, a także abyśmy w każdej sytuacji życia, umieli zawierzyć Bogu, zawsze powtarzając: Jezu, ufam Tobie!

Jezu, dziękuję Ci za wszechmoc Miłosierdzia Twego i żar Twojej miłości, którą rozlewasz na świat!