Dziękujemy Bogu za kapłanów i Ich posługę sakramentalną

Kapłan jest posłany, by głosić Dobrą Nowinę. W Jego dłoniach chleb przemienia się w Ciało, a wino w Krew. Przez Niego Bóg otacza grzesznika swoją przebaczającą miłością. Namaszczony świętym olejem, na podobieństwo płonącej w kaganku oliwy, ma stać się światłością świata. Dziś, w Wielki Czwartek, kiedy kapłani odnawiają przyrzeczenia, które składali przed biskupem w dniu święceń, wesprzyjmy Ich naszą modlitwą, by byli wierni swojemu powołaniu; by każdy z Nich był ikoną Chrystusa. Dziękujemy Ci Boże, że dałeś nam kapłanów!

Dzisiaj szczególnie dziękujemy za Księży posługujących w naszej parafii: ks. proboszcza Andrzeja Mazańskiego, ks. wikariusza Zbigniewa Rajskiego i księży rezydentów – ks. Janusza Kijka i ks. Roberta Wielądka. Dziękujemy za to, że powiedzieliście Panu Bogu TAK; dziękujemy, że jesteście! Niech Bóg Ojciec darzy Was szczególnymi łaskami, Jezus Chrystus będzie wzorem i przewodnikiem na wszystkich życiowych drogach, Duch Święty opromienia swoim światłem i wyposaża w charyzmaty, a w sercu Matki Najświętszej niech Każdy z Was zawsze znajduje ukojenie, jako Jej syn umiłowany. Bóg zapłać za Waszą posługę sakramentalną i duszpasterską!