XXIV Niedziela Zwykła

  1. W środę 18 września obchodzimy święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski oraz polskich dzieci i młodzieży.
    Tego dnia uroczystą Mszą św. w katedrze św. Floriana rozpocznie się Synod Młodych naszej Diecezji. Powierzajmy Panu Bogu wszystkich uczestników,
    a zwłaszcza nasz parafialny zespół synodalny oraz prośmy o owoce tego wydarzenia.
  2. Spotkania dla kandydatów do Bierzmowania odbędą się dzisiaj: o godz. 16.45 drugi rok przygotowania dla I kl. liceum po III kl. gimnazjum, a o godz. 18.50 pierwszy rok przygotowań dla I kl. liceum po VIII kl. szkoły podstawowej.
  3. Narzeczonych zapraszamy w czwartek na godz. 20.00 na kurs przedmałżeński.
  4. Zapraszamy do chóru parafialnego. Próby odbywają się w piątki o godz. 18.45 w domu parafialnym. Bliższe informacje u Pana organisty.