Katecheza o życiu małżeńskim

Zadaniem ludzi wiary jest chronić rodzinę – usłyszeli małżonkowie zebrani na pierwszej katechezie o życiu małżeńskim i sakramencie małżeństwa wygłoszonej przez ks. Roberta Wielądka. Diecezjalny duszpasterz rodzin odwołując się do nauczania św. Jana Pawła II mówił o roli matki i ojca w wychowaniu dziecka i tworzeniu wspólnoty rodzinnej.

 

– Pomiędzy matką a ojcem powinno być twórcze napięcie w wychowaniu, bo zadaniem matki jest urodzić i chronić dziecko, a zadaniem ojca pokazać mu świat i je w niego wprowadzić. Najważniejsza jednak jest miłość małżeńska, bo największym darem, jaki rodzice mogą dać swoim dzieciom jest wzrastanie w atmosferze ich wzajemnej miłości i szacunku – podkreślił duszpasterz rodzin.
Na kolejną comiesięczną katechezę zapraszamy 17 lutego o godz. 18.45 do Kościoła Świętej Rodziny na Zaciszu.