Ukochani w Chrystusie Panu!

Minął półmetek ważnego dla naszej parafii roku, gdyż 12 grudnia będziemy obchodzić jubileusz 70-lecia istnienia Parafii Świętej Rodziny na Zaciszu. W ostatnim czasie miało miejsce wiele wydarzeń parafialnych, za które bardzo serdecznie dziękuję Panu Bogu i Parafianom. Dzień Bożego Ciała był  początkiem naszego bezpośredniego przygotowania do nawiedzania parafii przez Matkę Bożą w kopii Jej Cudownego Wizerunku Jasnogórskiego, którą powitaliśmy w niedzielę 3 czerwca i trwaliśmy na modlitwie do poniedziałku wieczorem. Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w powitaniu, czuwaniu i pożegnaniu Matki Bożej w Jej wizerunku nawiedzenia. Dziękuję także wszystkim, którzy czynnie włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie programu nawiedzenia. Pragnęlibyśmy, aby jednym z owoców nawiedzenia była kolejna róża różańcowa (jest ich już 8) tym razem róża osób, które modlą się w intencji swoich rodzin. Osoby chętne mogą zgłaszać się do mnie.

Podczas nawiedzenia czuliśmy Serce Matki, Jej pulsującą miłość do każdego z dzieci, którymi jesteśmy. Ona nie chce zatrzymać nas przy sobie, chce abyśmy odkryli ożywiające i ożywcze źródło, zawsze dostępne przez akty pokory i ufności. A Bóg może w nas uczynić nieskończenie więcej niż prosimy, czy rozumiemy (por. Ef 3,20).

Dziękuję także wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniach i uczestniczyli w festynie parafialnym w niedzielę 17 czerwca oraz w rocznicy konsekracji naszego kościoła w poniedziałek 18 czerwca. Odtąd świętowanie kolejnej rocznicy konsekracji będzie już naszą parafialną tradycją. Planowana na listopad pielgrzymka do Ziemi Świętej wpisuje się również w jubileusz 70-lecia istnienia parafii.

Przed nami wakacje, czas urlopów i wypoczynku. Wielu Parafian w tym czasie spędza czas poza Warszawą. Niektórzy wyjeżdżają na rekolekcje, pielgrzymki. Jesteśmy ludem Bożym w drodze, dlatego rekolekcje pomagają nam wyraźniej zobaczyć cel i nauczyć się wymagań tej drogi, aby w niej nie ustać. 

Przypominam, że podobnie jak w latach ubiegłych, w lipcu i sierpniu w niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 13.00, zaś w dni powszednie Mszy św. o godz. 8.00. Kancelaria parafialna będzie czynna we wtorki i piątki w godz. 9.00-10.00, 16.00-17.45. Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie w czwartki w godz. 17.00-18.00. Chrzty będą udzielane w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00. 

Życzę, wszystkim, by czas letniego wypoczynku był także owocny pod względem duchowym, by był to czas regeneracji sił i zachwytu nad pięknem stworzenia.

Ks. Proboszcz Andrzej Mazański