Oczekujemy na nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą w Kopii Obrazu Jasnogórskiego

Zapraszamy 3 i 4 czerwca na nawiedzenie naszej wspólnoty parafialnej przez kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. W swym wizerunku Matka Boża przychodzi do nas, a my chcemy wziąć Ją do siebie, jak uczynił to święty Jan Apostoł stojąc pod krzyżem, zgodnie ze słowami Pana Jezusa: Oto syn Twój. Oto Matka twoja. Do tego spotkania pragniemy się przygotować poprzez udział w Misjach Nawiedzenia głoszonych przez ojców Paulinów. Misje Nawiedzenia rozpoczną się w czwartek 31 maja, w uroczystość Bożego Ciała, i będą trwały do niedzieli 3 czerwca, kiedy to powitamy Maryję w Jej Wizerunku i o godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza św. powitania. Trwajmy z Nią na modlitwie, jako wspólnota, przez całą noc i cały kolejny dzień – poniedziałek, 4 czerwca, aż do Mszy św. pożegnania o godz. 17.00.