Pan Bóg mówi do nas w wydarzeniach

      Każdy rok przynosi nowe wydarzenia. Na progu nowego roku niektóre z tych wydarzeń przewidujemy, niektóre planujemy, ale wiemy też o tym, że będą i takie, które są dla nas niespodziewane. Chociażby ja nie planowałem upadku ze schodów na dzień przed odpustem parafialnym, ale Pan Bóg takie wydarzenie dał, które w pewien sposób przestawiło moje życie na inny tor, przynajmniej na jakiś czas. W tym czasie doświadczyłem bólu, ale także szczególnej bliskości Pana Boga. Dziękuję za modlitwę, spotkania i troskę o mnie wielu osób. Pobyt w Szpitalu Praskim im. Przemienienia Pańskiego był szczególny w kontekście wydarzenia, do którego odnosi się jego nazwa. Na Górze Tabor Jezus odsłonił się przed uczniami. W trudnych sytuacjach, jak choroba, cierpienie, ból, możemy doświadczyć szczególnej obecności Pana Boga przy nas. W tych nieplanowanych przez nas wydarzeniach Pan Bóg odsłania swą miłość i bliskość.  

     

W jaki sposób Pan Bóg do nas mówi? Słyszymy Go szczególnie w Słowie Bożym czytanym we wspólnocie np. podczas Mszy Św., czy podczas osobistej lektury Pisma Świętego. Czasem to Słowo dociera do nas przez drugiego człowieka. Jednym ze sposobów, w których Pan Bóg się do nas zwraca i chce wejść z nami w dialog jako żywa Osoba, choć innej natury niż my, są wydarzenia, szczególnie te nie zaplanowane przez nas. W tych planowanych wydarzeniach niełatwo dostrzec działanie Pana Boga, choć kiedy spotkałem się pierwszy raz z Meksykanami bardzo poruszyło mnie, że oni mówiąc o przyszłości zawsze dodawali zwrot Si Dios quiere (Jeśli Bóg zechce). Być może jest to przyjęty zwyczaj, ale będący przejawem wiary, że jeśli Pan Bóg zechce, to tak się stanie. W potocznym używaniu tego sformułowania odczytałem otwartość i gotowość na to, że Pan Bóg może nasze plany zmieniać. Nasza otwartość na tę zmianę może doprowadzić do spotkania z Panem Bogiem.
      W tym roku, jak Pan Bóg zechce, jako wspólnota parafialna będziemy przeżywać różne wydarzenia. Najbliższym będą rekolekcje wielkopostne od niedzieli 4 marca, które wygłoszą ojcowie franciszkanie z Niepokalanowa. Jeden z nich o. Piotr Socha jest redaktorem naczelnym „Rycerza Niepokalanej”.

      Kolejnym wydarzeniem będzie przyjęcie kopi cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, który peregrynuje obecnie po parafiach naszej diecezji, a do nas przybędzie w niedzielę 3 czerwca o godz. 19.00 i będzie do 19.00 w poniedziałek 4 czerwca. Będzie to czas wsłuchiwania się w słowa Maryi, które powiedziała w Kanie Galilejskiej, abyśmy uczynili wszystko, cokolwiek nam powie Jej Syn. Zachęcam, by tak zaplanować sobie terminarz, by podczas pobytu obrazu w naszej świątyni parafialnej znaleźć czas na osobiste spotkanie z Matką Bożą. Przed przybyciem wizerunku jasnogórskiego do nas odbędą się też rekolekcje, które przygotują nas do tego wydarzenia, głoszone przez ojców paulinów.

      Tradycyjnie na początku roku błogosławimy rodziny. Pragnąłbym, by to błogosławieństwo objęło nasze rodziny i gości w naszych domach w kontekście wydarzeń, które nas spotkają. By Pan Bóg tak nas przez nie przeprowadził, by były owocne i dobre.

       Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pragniesz błogosławić wszystkim, którzy oddają Ci chwałę. Prosimy Ciebie bądź z nami przez cały 2018 rok. Niech Twoja obecność pośród nas przemienia nasze serca, sprawia wzrost miłości, szacunku, wzbudza ducha przebaczenia i pojednania, abyśmy z każdym dniem zbliżali się do Ciebie, Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Ks. Proboszcz Andrzej Mazański