12 grudnia przypada rocznica powstania parafii Świętej Rodziny na Zaciszu

W przyszłym roku będziemy przeżywać jubileusz 70-lecia istnienia naszej parafii. Parafia Świętej Rodziny na Zaciszu powstała właśnie 12 grudnia 1948 roku na mocy dekretu Księdza Biskupa Zygmunta Choromańskiego, Wikariusza Kapitulnego. Zachęcamy do przypomnienia sobie w tych dniach bogatej historii naszej parafii, którą pokrótce prezentują plansze w podcieniach kościoła. Zostały one przygotowane na uroczystość konsekracji kościoła. Pierwszym proboszczem został ks. Stefan Sydry. Teren pod kościół ofiarował przed II wojną światową Zygmunt Jórski, właściciel folwarku Zacisze. W 1937 r. w miejscu obecnego kościoła stanął krzyż. Pierwszą Mszę Świętą z poświęceniem placu kościelnego odprawił ks. Jan Sitnik, proboszcz parafii Świętej Trójcy w Ząbkach, do której należało wówczas Zacisze. Mieszkańcy z radością rozpoczęli zbiórkę materiałów na budowę kościoła, jednakże wybuch wojny przerwał te działania. Tuż po wojnie wznowiono starania na rzecz budowy świątyni. Powstały Komitet Budowy Kościoła sprowadził obszerny wojskowy barak, który przerobiono na kaplicę. Poświęcenia upragnionego przez Zaciszan kościoła dokonał 12 grudnia 1948 r. ks. biskup Zygmunt Choromański.