Jubileusze święceń kapłańskich

Czerwiec to czas jubileuszy święceń kapłańskich. Jubileusz przypomina o upływającym czasie i jest okazją do dziękczynienia za to, co otrzymaliśmy. Pracującym w naszej parafii Księżom: ks. Andrzejowi, ks. Januszowi, ks. Robertowi i ks. Wojciechowi dziękujemy za Ich posługę duszpasterską i w modlitwie polecamy opiece Świętej Rodziny. 1 czerwca 2017 r. gościliśmy księży, którzy wraz z ks. Wojciechem, naszym wikarym, obchodzą w tym roku 10. rocznicę otrzymania święceń kapłańskich. Polecaliśmy ich Bożej opiece podczas Mszy św. i nabożeństwa czerwcowego.