Spotkanie TALENTU

Wielokrotnie na spotkaniach TALENTU podkreślaliśmy znaczenie spójnego życia, które pozwala realizować w każdym czasie i miejscu te same wartości. Może jednak dojść do sytuacji – o różnym stopniu natężenia – gdy brak tej spójności prowadzi do tzw. podzielonego życia – mówił ks. Grzegorz Piątek SCJ, koordynator Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT podczas ostatniego spotkania grupy spotykającej się w naszej parafii.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: Adoracja Jedynego Boga integruje życie ludzkie. Przykazanie adoracji samego Pana czyni człowieka prostym i chroni go przed zupełnym rozbiciem. Bałwochwalstwo jest wypaczeniem wrodzonego zmysłu religijnego człowieka. Bałwochwalcą jest ten, kto „niezniszczalne pojęcie Boga odnosi do wszystkiego, tylko nie do Boga”. (KKK 2114)

Człowiek zaangażowany w działalność gospodarczą czy ekonomiczną poddany jest wielu niebezpieczeństwom, jak bałwochwalstwo, chciwość czy quasi-nietzscheański kompleks „nadczłowieka”.  Dla niektórych pokusę stanowi poczucie, że sami ustalają i tworzą własne zasady, zamiast je przyjmować. Liderzy biznesu mogą postrzegać się jedynie jako kreatywni, innowacyjni, aktywni i konstruktywni, lecz jeżeli zaniedbają wymiar przyjmowania, wypaczą swoje miejsce na świecie i przecenią swoje osiągnięcia i pracę.

Pismo Święte nie kwestionuje prawa do posiadania i bogacenia się. Prawo do własności zostało potwierdzone przez Boga i wyrażone w Biblii na różne sposoby, chociażby przez używanie słowa „mieć” oraz poprzez terminy takie jak: majątek, dobra, środki utrzymania.

„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. 20 Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.
Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!
Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.” (Mt 6,19-24)