Jutrznia w Wielkim Poście

Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę…

Od czwartku 2 marca przez wszystkie dni Wielkiego Postu (poza sobotami i niedzielami)   w naszym kościele będzie sprawowana Jutrznia.  To poranna modlitwa Kościoła, z Liturgii Godzin, dawniej zwanej Brewiarzem.

Początek codziennie o godzinie 5:40.

Modlitwę prowadzi wspólnota neokatechumenalna z naszej parafii. Serdecznie zapraszamy!