dr Wanda Półtawska w naszej parafii

 

 

W czwartek 16 kwietnia naszą parafialną grupę medyczną odwiedziła dr Wanda Półtawska. Na spotkanie przyszło około stu osób, głównie lekarzy, pielęgniarek, a także parafian i księży.

Lekarz do lekarzy

Wanda Półtawska jest doktorem nauk medycznych i specjalistą w dziedzinie psychiatrii, dlatego też jako lekarz kierowała swoją wypowiedź głównie do środowiska medycznego, choć nie tylko, bo tematy, jakie poruszała, powinny być ważne dla każdego człowieka.

Jej mądrość życiowa, którą się dzieliła, może być wynikiem wielu bardzo trudnych doświadczeń. W czasie wojny Wanda Półtawska za działalność w Szarych Szeregach została aresztowana przez Gestapo. Była torturowana, a następnie osadzona w obozie, z zaocznym wyrokiem śmierci. Tam poddano ją licznym eksperymentom pseudomedycznym (świadectwo przeżyć zawarła w książce „I boję się snów”). Pamiętając te nieludzkie okrucieństwa, doktor Wanda od 60 lat walczy o godność człowieka, również tego nienarodzonego. W swoim wykładzie mówiła między innymi o grzechach dzisiejszych czasów: aborcji (grzech przeciw piątemu przykazaniu) i antykoncepcji (grzech przeciw pierwszemu przykazaniu).

Przyjaciółka Papieża

Z Karolem Wojtyłą połączyła ją najpierw praca na rzecz człowieka i rodziny. Z upływem lat znajomość przerodziła się w przyjaźń (zapisem wspólnej duchowej drogi dr Półtawskiej i Papieża jest książka „Beskidzkie rekolekcje”).

Dr Półtawska nieustannie przypomina słowa i nauczanie Jana Pawła II, także z czasów początku ich znajomości. W naszej parafii opowiadała o tym, jak z młodym księdzem Karolem Wojtyłą była wstrząśnięta, gdy w Polsce uchwalono ustawę pozwalającą na dokonywanie aborcji. Kobiety „stały w kolejce do zabijania własnych dzieci”, a koledzy lekarze dokonywali tych zabójstw. Wtedy właśnie ksiądz Karol Wojtyła i doktor Wanda Półtawska zaczęli współpracę i walkę o świętość rodziny.

Z tamtego okresu dr Półtawska zapamiętała odpowiedź przyszłego Papieża na pytanie, kto jest winny tym strasznym grzechom współczesności. Ksiądz Karol stwierdził, że nie ma niewinnych – bo jedni grzeszą, a inni nie reagują. Doktor Wanda dopowiedziała, że konsekwencją legalizacji aborcji jest fakt, że naród polski stał się narodem zabójców.

Człowiek i jego ciało

Za aborcją przyszła do Polski pigułka antykoncepcyjna, która zdaniem zwolenników miała zapobiec zabójstwu dziecka, bo przeciwdziała zapłodnieniu. Przypominając tę opinię, doktor Półtawska podkreśliła, że antykoncepcja niszczy nie tylko dzieło Boże, ale i plan Boży. Pan Bóg bowiem podzielił się swoim aktem stworzenia z rodzicami – z matką i ojcem. Ludzie jednak cały czas nie rozumieją, co to znaczy mieć ciało. Ciało – jako dowód miłości Boga i dar, który pozwala wziąć udział w Jego akcie stwórczym.

Doktor Półtawska przytoczyła żartobliwe słowa Karola Wojtyły o tym, że Bóg stworzył „dzieło – mężczyznę i arcydzieło – kobietę”. I rezygnuje z samodzielności, dopuszczając te „dzieła” do aktu stworzenia.
Pani doktor w krótkiej wypowiedzi zawarła istotę powołania kobiety. Mówiła, że kobiety nie zdają sobie sprawy z sacrum, jakie w nich jest, a także z podstawowego zadania każdej kobiety – by była matką i strażniczką życia. Mówiła także o tym, że cały organizm kobiety jest stworzony dla dziecka i to jest piękne. Natomiast grzech polega na zniszczeniu tego piękna i wyrzuceniu Boga z życia człowieka. A nawet z samego aktu poczęcia, jak to się dzieje w procedurze in vitro…

Trzeba myśleć nad konsekwencjami!

Jako psychiatra z wieloletnią praktyką, doktor Półtawska zna najbardziej skrywane zranienia ludzkie, stąd zapewne taka determinacja w nawoływaniu do przewidywania konsekwencji grzechu. Doktor Wanda podała przykład młodych dziewczyn i chłopców, którzy zamieszkują razem, a po pół roku są już w ciąży. Grzechu zwykle się nie planuje, ale trzeba myśleć i przewidywać – podkreśliła. Następnie dodała, że nawet jeśli po grzechu pójdzie się do spowiedzi, to nie odwróci się jego skutków, ponieważ nad przeszłością nikt nie ma mocy. Dziecko poczęte poza sakramentalnym związkiem jest już nieodwracalnie dotknięte tym grzechem. Dlatego pani Wanda wezwała do wzmożonej ochrony polskiej młodzieży przed zgorszeniem oraz zaapelowała o należyte wykorzystywanie darów, jakie otrzymaliśmy od Pana Boga: życia, ciała, płci, płodności i rozumu. Dary te są darmo dane, ale trzeba je wykorzystać do dojścia do nieba. Przede wszystkim trzeba używać rozumu i przewidywać konsekwencje.

Regres moralny w Polsce

Na zakończenie wykładu dr Wanda z żalem dodała, że bardzo ją smuci to, co dzieje się teraz w Polsce. Powiedziała, że w tym momencie w naszej Ojczyźnie istnieje duży progres techniczny, ale równocześnie ogromny regres moralny. Dr Półtawska przytoczyła fragmenty kilku dokumentów świętego Jana Pawła II dotyczących życia rodziny i poleciła czytanie nauk Ojca Świętego. Przyznała także z bólem, że nie spotkała wśród koleżanek i kolegów profesorów – lekarzy ani jednej osoby, która by znała wszystkie dzieła Jana Pawła II o życiu i rodzinie.

Po wykładzie reprezentacja grupy medycznej, a także obecni goście podziękowali za przybycie, wręczając upominek i kwiaty. Następnie do naszego Gościa ustawiła się długa kolejka, a Pani Doktor z ogromną miłością i cierpliwością rozmawiała z każdym, kto do niej podszedł, i dawała autografy.