Zmarł ks. Feliks Folejewski SAC

W wieku 81 lat zmarł ks. Feliks Folejewski, pallotyn, znany i zasłużony duszpasterz i rekolekcjonista. Pracował m.in. u boku ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Był następcą ks. Jerzego Popiełuszki w duszpasterstwie ludzi pracy archidiecezji warszawskiej. Był częstym gościem w naszej parafii.
Ks. Folejewski zwany też warszawskim apostołem Bożego Miłosierdzia, zmarł 22 września.

W wieku 81 lat zmarł ks. Feliks Folejewski, pallotyn, znany i zasłużony duszpasterz i rekolekcjonista. Pracował m.in. u boku ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Był następcą ks. Jerzego Popiełuszki w duszpasterstwie ludzi pracy archidiecezji warszawskiej. Był częstym gościem w naszej parafii.
Ks. Folejewski zwany też warszawskim apostołem Bożego Miłosierdzia, zmarł 22 września.

Feliks Folejewski urodził się 4 lipca 1934 r. w Suwałkach. Jako 14-latek wstąpił do Małego Seminarium Duchownego w Wadowicach na Kopcu. Tu poznał orędzie miłosierdzia Bożego, które stało się inspiracją dla jego pracy apostolskiej.

W 1952 r. rozpoczął nowicjat w Otwocku. Święcenia kapłańskie przyjął w Ołtarzewie 11 czerwca 1959 r. Po święceniach pracował w Gdańsku. W latach 1961-64 studiował dogmatykę na Wydziale Teologii KUL. Podczas studiów spotkał apostołów Miłosierdzia Bożego ks. Stanisława Wierzbickiego i ks. Michała Sopoćko, spowiednika s. Faustyny. Miał też okazję poznać jej rodzoną siostrę i brata.

Od 30 września 1964 r. prowadził wykłady teologii dogmatycznej w seminarium w Ołtarzewie i podejmował prace duszpastersko-rekolekcyjne w seminariach duchownych, domach zakonnych, wspólnotach i parafiach, zarówno w Polsce, jak i za granicą.
W sierpniu 1966 r. został przeniesiony do Warszawy i rozpoczął pracę w duszpasterstwie Ruchu Apostolskiego „Rodzina Rodzin”, która stała się jego pasją życia. W latach 1978-80 sprawował obowiązki ojca duchownego w seminarium w Ołtarzewie. W 1980 przeszedł zawał serca, po którym rozpoczął rehabilitację zdrowotną.

Od 1982 r. pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopisma „Królowa Apostołów”, spieszył z pomocą pasterską młodym małżeństwom na terenie Warszawy i był spowiednikiem kleryków w Ołtarzewie. Jeszcze w 1982 r. przeszedł kolejny zawał.

Pisał teksty konferencji ascetycznych na miesięczne dni skupienia dla pallotyńskich domów i prowadził rekolekcje dla księży, alumnów i sióstr zakonnych.

Zanim otworzyły się możliwości pracy duszpasterskiej na Litwie, Białorusi i Ukrainie, ks. Folejewski wyjeżdżał konspiracyjnie z posługą kapłańską na te tereny. Spotykał się też i pracował ze Stefanem kard. Wyszyńskim oraz Janem Pawłem II.

W okresie stanu wojennego i po jego odwołaniu kolportował wydawnictwa podziemne, a w latach 1982-89 współorganizował patriotyczne uroczystości. Pełnił obowiązki duszpasterza akademickiego oraz otoczył duchową opieką grupę katolickich filmowców współpracujących z Komisją Episkopatu ds. Społecznego Przekazu.

Był następcą bł. Jerzego Popiełuszki w duszpasterstwie ludzi pracy archidiecezji warszawskiej (1984-89) i organizował spotkania ludzi „Środowisk Pracy” na Jasnej Górze. Spełniał też obowiązki duszpasterskie przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.

Przez trzy kadencje wchodził w skład Komisji Episkopatu ds. Duchowieństwa oraz należał do Komisji Przygotowawczej do II Polskiego Synodu Plenarnego (synod w latach 1991-99). Był długoletnim pielgrzymem Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę i jednym z organizatorów grup „17-tek”.

Jest autorem książek: Dziękuję… (Warszawa 2009) i Wszystko jest darem (Warszawa 2009) oraz autorem licznych publikacji w różnych czasopismach i biuletynach.

Zmarł w nocy z 22 na 23 września 2015 r. przeżywszy 81 lat, w tym 63 lata w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) i 56 lat w kapłaństwie.

Księża pallotyni napisali w nekrologu: „Zafascynowany Bożym Miłosierdziem, które głosił słowem i przykładem; zakochany w Ojczyźnie, którą kochał jak matkę; wierny Stowarzyszeniu i misji apostolskiej w świecie, którą do końca pełnił z wielkim zaangażowaniem, ks. Feliks Folejewski SAC ostatnie dni życia naznaczone cierpieniem spędził otoczony troską i modlitwą Współbraci, najbliższej Rodziny i Przyjaciół z Rodziny Rodzin”.

Żałobna Msza św. w intencji ks. Feliksa Folejewskiego została odprawiona w sobotę, 26 września w katedrze warszawsko-praskiej. Liturgii przewodniczył abp Henryk Hoser SAC. Został pochowany na w kwaterze pallotyńskiej na Cmentarzu Bródnowskim.

Oprac. Ks. Stanisław Tylus SAC